TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỰ ÁN THƯ VIỆN HÌNH ẢNH TIN TỨC LIÊN HỆ
MILLING -TURNING / DOOSAN - HUYNDAI - HWACEON - UGIL
    DOOSAN
    HUYNDAI WIA
    HWACHEON CNC / MÁY CNC HÀN QUỐC
TAPPING CENTER
    TAPPING ROBODRILL
    DOOSAN T4000/T4000L /DT400
    HUYNDAI WIA TAPPING
    UGINT KOREA
MÁY PHAY GIƯỜNG/ DOUBLE COLOUM MACHINING
    MÁY PHAY GIƯỜNG / DOUBLE COLOUM MACHINING
MÁY CNC NHẬT CŨ / MÁY MÓC GIẢM GIÁ
    MÁY TIỆN CNC/ CNC TURNING
    MÁY PHAY CNC /CNC MILLING
    MÁY KHÁC/ OTHER MACHINE
CÁC LOẠI MÁY CHUYÊN DỤNG, ĐẶC BIỆT
    MÁY RÀ KHUÔN/ DIE SPOTTING PRESS
    MÁY TIỆN ĐÙN/ Swiss-type turning centers
ĐỒ ĐIỆN THÁO MÁY
    Đồ điện Fanuc
    Đồ điện Mitsubishi
    Đồ điện khác
MÁY ÉP NHỰA CỠ LỚN/ MÁY ĐÚC NHÔM
    MÁY ĐÚC NHÔM / DIE CASTING
    MÁY ÉP NHỰA
LASER
    HSG LASER
KHUÔN QUAY / ROTATIONAL MOLDING
    NHỰA KINH BẮC
HÌNH ẢNH CÔNG TY
DỰ ÁN
TIN TỨC
Đồ điện Fanuc
Đồ điện Fanuc

POWER

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

119 07HH066-01.2 A16B-1212-0110

1

 Fanuc

 

 Power

160 07HH098-02 A06B-6087-H126

6

Fanuc

30,000,000

 power

185 07HH098-20 A06B-6087-H130

1

Fanuc 

35,000,000

 Power

272 07HH104-01 A14B-0076-B402

1

Fanuc

7,000,000

 Power

SERVO

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

6 07HH006-04

A06B-6066-H003

1

Fanuc

4,000,000

 Servo

60

07HH027-02

A06B-6093-H152

1

Fanuc

8,000,000

 Servo

162

07HH098-04

A06B-6079-H206

11

Fanuc

18,000,000

 Servo

163

07HH098-05

A06B-6080-H303

4

Fanuc

22,000,000

 Servo

270

07HH102-01

A06B-6079-H106

5

Fanuc

25,000,000

 Servo

271

07HH103-01

A06B-6079-H107

1

Fanuc

25,000,000

 Servo

284

07HH110-06

A06B-6096-H104

1

Fanuc

20,000,000

 Servo

289

07HH116-01

A06B-6058-H006/A20B1003-0090

3

Fanuc

10,000,000

 Servo

293

07HH120-01

A06B-6058-H006/A20B-1003-0090

1

Fanuc

10,000,000

 Servo

 

SPINDLE

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

161

07HH098-03

A06B-6078-H211

7

Fanuc

25,000,000

 Spindle

184

07HH098-19

A06B-6088-H226

1

Fanuc 

36,000,000

 Spindle

285

07HH111-01

A06B-6059-H215 (1 Bộ bao gồm 2 chi tiết 07HH111-01.1;2)

4

Fanuc

45,000,000

 Spindle

286

07HH111-01.1

A06B-6059-H215/A20B-0008-0032

4

Fanuc

 

 Spindle

287

07HH111-01.2

A06B-6059-H215/A20B-1003-0120

5

Fanuc

 

 Spindle

 

MAIN

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

3

07HH006-03

A02B-0218-B505 (Bao gồm 2 chi tiết 07HH006-03.1;2)

1

Fanuc

 

 Main

4

07HH006-03.1

A02B-0218-B505/A16B-2202-0900

1

Fanuc

10,000,000

 Main

5

07HH006-03.2

A02B-0218-B505/A16B-2203-0070

1

Fanuc

10,000,000

 Main

164

07HH098-06

A02B-0200-B503 (Gồm 07HH098-06.1;2;3;4;5)

2

Fanuc

 

 Main

165

07HH098-06.1

A02B-0200-B503/A16B-2200-0955

2

Fanuc

10,000,000

 Main

166

07HH098-06.2

A02B-0200-B503/A16B-3200-0056

2

Fanuc

10,000,000

 Main

167

07HH098-06.3

A02B-0200-B503/A16B-2202-0850

2

Fanuc

10,000,000

 Main

168

07HH098-06.4

A02B-0200-B503/A16B-3200-0110

2

Fanuc

10,000,000

 Main

169

07HH098-06.5

A02B-0200-B503/A16B-1212-0871

2

Fanuc

10,000,000

 Main

190

07HH098-22

A02B-0200-B053 (Bao gồm các chi tiết 07HH098-22.1;2;3;4)

1

Fanuc

 

 Main

191

07HH098-22.1

A02B-0200-B053/A16B-1212-0871

1

Fanuc

10,000,000

 Main

192

07HH098-22.2

A02B-0200-B053/A16B-3200-0170

1

Fanuc 

10,000,000

 Main

193

07HH098-22.3

A02B-0200-B053/A16B-2202-0890

1

Fanuc 

10,000,000

 Main

194

07HH098-22.4

A02B-0200-B053/A16B-2202-0725

1

Fanuc

10,000,000

 Main

256

07HH098-40

A02B-0200-B503

0

Fanuc

 

 Main

257

07HH098-40.1

A02B-0200-B503/A16B-2200-0955

1

Fanuc

10,000,000

 Main

258

07HH098-40.2

A02B-0200-B503/A16B-3200-0056

1

Fanuc

10,000,000

 Main

259

07HH098-40.3

A02B-0200-B503/A16B-2202-0850

1

Fanuc

10,000,000

 Main

260

07HH098-40.4

A02B-0200-B503/A16B-3200-0110

1

Fanuc

10,000,000

 Main

261

07HH098-40.5

A02B-0200-B503/A16B-1212-0901

1

Fanuc

10,000,000

 Main

262

07HH098-41

A02B-0200-B503

1

Fanuc

10,000,000

 Main

263

07HH098-41.1

A02B-0200-B503/A16B-3200-0955

1

Fanuc

10,000,000

 Main

264

07HH098-41.2

A02B-0200-B503/A16B-2202-0056

1

Fanuc

10,000,000

 Main

265

07HH098-41.3

A02B-0200-B503/A16B-2202-0850

1

Fanuc

10,000,000

 Main

266

07HH098-41.4

A02B-0200-B503/A16B-3200-0110

1

Fanuc

10,000,000

 Main

 

I/O

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

9

07HH006-07.1

A03B-0807-C103

1

 Fanuc

 

 I/O

10

07HH006-07.2

A03B-0807-C155

1

 Fanuc

 

 I/O

12

07HH006-07.3

A03B-0807-C002

1

 Fanuc

 

 I/O

61

07HH027-03

A03B-0807-C011

1

Fanuc

500,000

 I/O

91

07HH064-15.1

A03B-0807-C153

1

Fanuc

500,000

 I/O

92

07HH064-15.2

A03B-0807-C103

1

Fanuc

500,000

 I/O

93

07HH064-15.3

A03B-0807-C104

1

Fanuc

500,000

 I/O

94

07HH064-15.4

A03B-0819-C159

1

Fanuc

500,000

 I/O

114

07HH065-16

Đế A03B-0807-CO01

1

 Fanuc

 

 I/O

115

07HH065-16.1

A03B-0807-C001/A03B-0807-C153

2

 Fanuc

500,000

 I/O

116

07HH065-16.2

A03B-0807-C001/A03B-0807-C161

1

 Fanuc

500,000

 I/O

117

07HH065-16.3

A03B-0807-C001/A03B-0819-C158

2

 Fanuc

500,000

 I/O

186

07HH098-21

A03B-0807-C003 (Bao gồm các chi tiết 07HH098-21.1;2;3)

1

Fanuc

 

I/O

187

07HH098-21.1

A03B-0807-C003/A03B-0807-C104

1

Fanuc 

500,000

I/O

188

07HH098-21.2

A03B-0807-C003/A03B-0807-C161

2

Fanuc 

500,000

I/O

189

07HH098-21.3

A03B-0807-C003/A03B-0807-C011

1

Fanuc 

500,000

I/O

 274

07HH106-01.1

A06B-0807-C002/A03B-0807-C104

4

Fanuc

500,000

 I/O

275

07HH106-01.2

A06B-0807-C002/A03B-0807-C161

1

Fanuc

500,000

 I/O

276

07HH106-01.3

A06B-0807-C002/A03B-0807-C011

0

Fanuc

500,000

 I/O

277

07HH107-01

A03B-0807-C001 (Bao gồm 4 chi tiết 07HH107-01.1;2;3;4)

1

Fanuc

500,000

 I/O

278

07HH107-01.1

A03B-0807-C001/A03B-0807-C104

4

Fanuc

500,000

 I/O

279

07HH107-01.2

A03B-0807-C001/A03B-0807-C161

4

Fanuc

500,000

 I/O

280

07HH107-01.3

A03B-0807-C001/A03B-0807-C200

1

Fanuc

500,000

 I/O

281

07HH107-01.4

A03B-0807-C001/A03B-0807-C011

1

Fanuc

500,000

 I/O

283

07HH109-01

A02B-0091-J550

1

Fanuc

500,000

 I/O

 

Bộ Màn Hình + Panel

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

45

07HH010-09.2

A20B-1000-0800

1

Fanuc

 

 Bộ màn hình + Panel

46

07HH010-09.3

A20B-1001-0160

1

Fanuc

 

 Bộ màn hình + Panel

47

07HH010-09.4

A02B-0076-C121

1

Fanuc

 

 Bộ màn hình + Panel

48

07HH010-09.5

A20B-1000-0970

1

Fanuc

 

 Bộ màn hình + Panel

180

07HH098-17

Bộ màn hình (Bao gồm các chi tiết 07HH098-17.1;2)

1

 Fanuc

8,000,000

 Bộ màn hình + Panel

181

07HH098-17.1

A02B-0120-C051

1

 Fanuc

 

 Bộ màn hình + Panel

253

07HH098-37

Bộ màn hình (Gồm 2 chi tiết 07HH098-37.1 và 07HH098-37.2)

4

Fanuc

8,000,000

 Bộ màn hình + panel

254

07HH098-37.1

A02B-0120-C041

4

Fanuc

 

 Bộ màn hình + panel

282

07HH108-01

061L-0001-0086

1

Fanuc

3,000,000

 Bộ màn hình + panel

290

07HH117-01

A02B-0111-C140/A16B-2200-0661

1

Fanuc

3,000,000

 Bộ màn hình + panel

 

KHÁC

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

7

07HH006-05

A860-0201-T001

1

Fanuc

1,000,000

 khác

49

07HH010-10

A16B-1010-0330

1

Fanuc

8,000,000

 khác

50

07HH010-10.1

A16B-1010-0330/A87L-0001-0018

1

Fanuc

4,000,000

 khác

51

07HH010-10.2

A16B-1010-0330/A16B-1211-0280

1

Fanuc

4,000,000

 khác

52

07HH010-10.3

A16B-1010-0330/A02B-0076-K002

1

Fanuc

1,000,000

 khác

143

07HH086-01

A16B-2200-0341

1

Fanuc

4,000,000

 khác

170

07HH098-07.1

A81L-0001-0124 

4

Fanuc

1,500,000

 khác

183

07HH098-18

Hộp pin

5

 Fanuc

1,000,000

 khác

248

07HH098-33

A16B-2201-0110

3

Fanuc

7,000,000

 khác

267

07HH099-01

A20B-1002-0290

1

Fanuc

1,000,000

 khác

268

07HH100-01

A20B-1000-0913

1

Fanuc

1,000,000

 khác

269

07HH101-01

A16B-1200-0270

1

Fanuc

1,000,000

 khác

273

07HH105-01

A06B-6079-H401

1

Fanuc

3,000,000

 khác

 

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
UGINT UT 360D 2015
600
HyundaiWIA L210A (2015)
HyundaiWIA Hi-V410D (2010) VMC DUAL TABLE
HSG LASER
MITSHUBISHI-MVR40-2006
THÔNG TIN HƯU ÍCH
Hà Nội


TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Giá vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: Cty PCS)
Tỷ giá
USD 20.870
GBP 32.779
HKD 2.704
CHF 21.425
JPY 265.90
AUD 21.722
CAD 20.752
SGD 16.658
EUR 25.722
NZD 16.836
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 3
Tổng truy cập: 463711
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dự án Thư viện ảnh Tin tức Liên hệ

                                                     CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ALPHA KINH BẮC

Trụ sở  : 39/ LK1 KHU ĐT TÂN TÂY ĐÔ, TÂN LẬP , ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI
  Kho/ Xưởng SX :Số 38 Phố Thú Y - Đức Thượng - Hoài Đức - TP Hà Nội
Liên Hệ BP Kế toán : 024 3782 5186
             BP bán hàng : 024 62929 001
            Email: alphakinhbac@gmail.com
báo phụ nữ ao dai dep thoi trang cong so ao dai dep thoi trang ba bau thoi trang nu thảm trải sàn thảm trang tríthảm trải sàn văn phòng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủkiến thức sống meo vat kiến thức sống tâm sự tình yêu tâm sự gia đình quà tặng cuộc sống thảm trải sàn bí quyết làm đẹp,thảm nhật bản thảm dệt tay, quan he tinh duc đặt vòng tránh thai cách quan hệ lâu quan he bang mieng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủ