TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỰ ÁN THƯ VIỆN HÌNH ẢNH TIN TỨC LIÊN HỆ
MILLING -TURNING / DOOSAN - HUYNDAI - HWACEON - UGIL
    DOOSAN
    HUYNDAI WIA
    HWACHEON CNC / MÁY CNC HÀN QUỐC
TAPPING CENTER
    TAPPING ROBODRILL
    DOOSAN T4000/T4000L /DT400
    HUYNDAI WIA TAPPING
    UGINT KOREA
MÁY PHAY GIƯỜNG/ DOUBLE COLOUM MACHINING
    MÁY PHAY GIƯỜNG / DOUBLE COLOUM MACHINING
MÁY CNC NHẬT CŨ / MÁY MÓC GIẢM GIÁ
    MÁY TIỆN CNC/ CNC TURNING
    MÁY PHAY CNC /CNC MILLING
    MÁY KHÁC/ OTHER MACHINE
CÁC LOẠI MÁY CHUYÊN DỤNG, ĐẶC BIỆT
    MÁY RÀ KHUÔN/ DIE SPOTTING PRESS
    MÁY TIỆN ĐÙN/ Swiss-type turning centers
ĐỒ ĐIỆN THÁO MÁY
    Đồ điện Fanuc
    Đồ điện Mitsubishi
    Đồ điện khác
MÁY ÉP NHỰA CỠ LỚN/ MÁY ĐÚC NHÔM
    MÁY ĐÚC NHÔM / DIE CASTING
    MÁY ÉP NHỰA
LASER
    HSG LASER
KHUÔN QUAY / ROTATIONAL MOLDING
    NHỰA KINH BẮC
HÌNH ẢNH CÔNG TY
DỰ ÁN
TIN TỨC
Đồ điện khác
Đồ điện khác

CIRCUT BOARD

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

250

07HH098-34.1

Z90-25090-50

4

Circuit Board

 

 Bộ màn hình + panel

 

ELAN

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

229

07HH098-27

SRB NA-R-C.8F

2

 Elan

1,000,000

 khác

 

 

ELECTROMAGNETIC

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

207

07HH098-24.12

HH54P

4

 Electromagnetic

50,000

 khác

 

FUJI

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

2

07HH006-02

FRN75VG7S-2MV

1

Fuji 

7,000,000

 khác

39

07HH010-08.1

UM15A-A22

1

Fuji

1,000,000

 khác

40

07HH010-08.2

UM15A-C21

1

Fuji

1,000,000

 khác

41

07HH010-08.3

UM15A-B01A

3

Fuji

1,000,000

 khác

42

07HH010-08.4

UM15A-C31

1

Fuji

1,000,000

 khác

53

07HH010-15.1

UM15A-A22

1

Fuji

1,000,000

 khác

54

07HH010-15.2

UM15A-B01A

3

Fuji

1,000,000

 khác

55

07HH010-15.3

UM15A-C11

1

Fuji

1,000,000

 khác

56

07HH010-15.4

UM15A-C01A

1

Fuji

1,000,000

 khác

57

07HH010-15.5

UM15A-C21A

1

Fuji

1,000,000

 khác

58

07HH010-15.6

UM15A-C01

1

Fuji

1,000,000

 khác

173

07HH098-09.1

EA33 (5A; 220V)

4

Fuji

200,000

 khác

174

07HH098-09.2

EA32 (20A; 220V)

3

Fuji

300,000

 khác

175

07HH098-09.3

EA33 (30A; 220V)

4

Fuji

500,000

 khác

176

07HH098-10

SC-4N (80)

1

Fuji

1,000,000

 khác

177

07HH098-11

SC-N4 (80)

1

Fuji

1,000,000

 khác

201

07HH098-24.06

SC-0 (13)

14

 Fuji

200,000

 khác

202

07HH098-24.07

SC-03 (11)

6

 Fuji

200,000

 khác

212

07HH098-24.17

SC-5-1 (19) (32A)

4

 Fuji

200,000

 khác

213

07HH098-24.18

SC-05 (13) (20A)

7

 Fuji

200,000

 khác

218

07HH098-24.23

ST7P-2

1

 Fuji

50,000

 khác

220

07HH098-24.25

TP514X1

1

 Fuji

50,000

 khác

225

07HH098-24.30

TP514S1

3

 Fuji

50,000

 khác

 

GOMI

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

138

07HH078-13.2

TRANSFOMER T-1B

1

Gomi

1,500,000

 khác

 

HASS

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

66

07HH036-03

Haas Servo Amplifier 30amp

1

Haas

 

 Servo

 

HOKUYO

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

210

07HH098-24.15

DC-GBK

3

 Hokuyo

50,000

 khác

 

IDEC

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

206

07HH098-24.11

RAMB-102Z (2A)

9

 Idec

50,000

 khác

208

07HH098-24.13

RY2S-UL

2

 Idec

50,000

 khác

 

IIYAMA

NO CODE NAME OF MACHINE Exist Quantity  MAKER PRICE - VNĐ       (in workshop)  REMARK
154 07HH095-07 PLE1706S 1 Iiyama    Bộ màn hình + Panel

 

KLOCKER MOELLER

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

171

07HH098-07.2

KLOCKNER MOELLER VDE0550 TA40B

1

Klockner Moeller

1,500,000

 khác

238

07HH098-31.3

FAZN S1

3

 Klockner Moeller

50,000

 khác

239

07HH098-31.4

FAZN S2

1

 Klockner Moeller

50,000

 khác

240

07HH098-31.5

FAZN S10

2

 Klockner Moeller

50,000

 khác

 

MATSUSHITA

 

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

205

07HH098-24.10

CP-C BAC101305

4

 Matsushita

50,000

 khác

 

MOCON

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

63

07HH035-02

Haas CF Mocon

1

Mocon

40,000,000

 khác

65

07HH036-02

Haas CF Mocon

1

Mocon

40,000,000

 khác

 

MORI SEIKI

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

195

07HH098-23

FM20-0002

1

Mori Seiki 

1,000,000

 khác

227

07HH098-25

BU-02

3

Mori Seiki 

500,000

 khác

249

07HH098-34

Z90-26551-50 (Bộ Panel bao gồm chi tiết 07HH098-34.1)

4

Mori Seiki 

3,000,000

 Bộ màn hình + panel

 

MURATEC

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

172

07HH098-08

Z90-17636-50

4

Muratec

1,000,000

 khác

179

07HH098-15

Z55-00475-00

12

Muratec

1,000,000

 khác

 

NELSA SAFEDGE

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

230

07HH098-28

N24251/D

1

 Nelsa Safedge

1,000,000

 khác

 

NEMIC LAMBDA

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

228

07HH098-26

RWS-100A-24/A

1

 Nemic Lambda

1,000,000

 Power

 

OMRON

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

155

07HH095-09

LY2N

12

Omron

50,000

 khác

178

07HH098-13

S82H-10024

1

Omron

1,000,000

 Power

209

07HH098-24.14

G2R-2 SND

6

 Omron

50,000

 khác

211

07HH098-24.16

G2R-2-SN

4

 Omron

50,000

 khác

214

07HH098-24.19

G3R-OA202SZN

19

 Omron

50,000

 khác

215

07HH098-24.20

G2A-432A

3

 Omron

50,000

 khác

216

07HH098-24.21

G6B-4BND (24DVC)

6

 Omron

50,000

 khác

217

07HH098-24.22

G6B-47BND

8

 Omron

50,000

 khác

221

07HH098-24.26

PYF08A-E

1

 Omron

50,000

 khác

222

07HH098-24.27

PTF08A

2

 Omron

50,000

 khác

223

07HH098-24.28

PYF08A

1

 Omron

50,000

 khác

224

07HH098-24.29

PYF14A

2

 Omron

50,000

 khác

231

07HH098-29.1

H3CR

1

Omron

200,000

 khác

232

07HH098-29.2

H3BA

2

Omron

200,000

 khác

233

07HH098-29.3

G2R-1-SND

1

Omron

50,000

 khác

251

07HH098-35.2

MY4N

5

Omron

50,000

 khác

 

ORBMARK

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

121

07HH069-03

ORB-S-190-2PC

1

 Orbmark

1,000,000

 Motor

 

SAMSUNG

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

44

07HH010-09.1

9ETY22

1

Samsung

 

 Bộ màn hình + Panel

 

SHARP LCD

NO CODE NAME OF MACHINE Exist Quantity  MAKER PRICE - VNĐ       (in workshop)  REMARK
70 07HH064-02.1 LJ64ZU51 1 Sharp LCD    Bộ màn hình + Panel

 

 

TELEMECANIQUE

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

196

07HH098-24.01

LC1-D80-11

1

Telemecanique

1,000,000

 khác

197

07HH098-24.02

LC1-D09-10

5

 Telemecanique

200,000

 khác

198

07HH098-24.03

LC1-D09-01

3

 Telemecanique

200,000

 khác

199

07HH098-24.04

LA1 DN22

4

 Telemecanique

500,000

 khác

200

07HH098-24.05

CA2 DN 31

2

 Telemecanique

200,000

 khác

241

07HH098-32.1

GV2-M01

1

 Telemecanique

200,000

 khác

242

07HH098-32.2

GV2-M04

1

 Telemecanique

200,000

 khác

243

07HH098-32.3

GV2-M06

1

 Telemecanique

200,000

 khác

244

07HH098-32.4

GV2-M07

1

 Telemecanique

200,000

 khác

245

07HH098-32.5

GV2-M08

3

 Telemecanique

200,000

 khác

246

07HH098-32.6

GV2-M14

1

 Telemecanique

200,000

 khác

247

07HH098-32.7

GV2-M16

1

 Telemecanique

200,000

 khác

 

TOSHIBA

 

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

90

07HH064-13

Magnetic Contactor C-80

1

Toshiba

1,000,000

 khác

 

TOTOKU

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

182

07HH098-17.2

E8069PDA

1

 Totoku

 

 Bộ màn hình + Panel

255

07HH098-37.2

E8069PDA

4

Totoku

 

 Bộ màn hình + panel

 

VELCONIC

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

144

07HH095-04

VLASE-020PZ

1

Velconic

 

 Servo

145

07HH095-05

VLASE-010PZ

1

Velconic

 

 Servo

157

07HH095-11

VLBSE-07512

1

Velconic

3,000,000

 Motor

158

07HH095-12

VLBSE-04012

1

Velconic

3,000,000

 Motor

 

 

VIGSERVO

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

36

07HH008-03

Vigservo ARN15-A

1

Vigservo

8,000,000

 Servo

 

 

YAMAZAKI MAZAK

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

125

07HH078-02

DFSM-2030B-502A

1

 Yamazaki Mazak

3,000,000

 Motor

126

07HH078-03

DFSM-2030B-502A

1

 Yamazaki Mazak

3,000,000

 Motor

142

07HH078-20

DFSM-2030B-502A

1

Yamazaki Mazak

4,000,000

 Motor

 

YASKAWA

NO

CODE

NAME OF MACHINE

Exist Quantity

 MAKER

PRICE - VNĐ       (in workshop)

 REMARK

62

07HH034-02

CACR-SR15BE12G

1

Yaskawa

7,000,000

 khác

64

07HH035-04

SGMGV-09ADA61

1

Yaskawa

 

 Motor

67

07HH036-04

SGMGV-09ADA61

1

Yaskawa

 

 Motor

 

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
UGINT UT 360D 2015
600
HyundaiWIA L210A (2015)
HyundaiWIA Hi-V410D (2010) VMC DUAL TABLE
HSG LASER
MITSHUBISHI-MVR40-2006
THÔNG TIN HƯU ÍCH
Hà Nội


TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Giá vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: Cty PCS)
Tỷ giá
USD 20.870
GBP 32.779
HKD 2.704
CHF 21.425
JPY 265.90
AUD 21.722
CAD 20.752
SGD 16.658
EUR 25.722
NZD 16.836
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 1
Tổng truy cập: 463701
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dự án Thư viện ảnh Tin tức Liên hệ

                                                     CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ALPHA KINH BẮC

Trụ sở  : 39/ LK1 KHU ĐT TÂN TÂY ĐÔ, TÂN LẬP , ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI
  Kho/ Xưởng SX :Số 38 Phố Thú Y - Đức Thượng - Hoài Đức - TP Hà Nội
Liên Hệ BP Kế toán : 024 3782 5186
             BP bán hàng : 024 62929 001
            Email: alphakinhbac@gmail.com
báo phụ nữ ao dai dep thoi trang cong so ao dai dep thoi trang ba bau thoi trang nu thảm trải sàn thảm trang tríthảm trải sàn văn phòng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủkiến thức sống meo vat kiến thức sống tâm sự tình yêu tâm sự gia đình quà tặng cuộc sống thảm trải sàn bí quyết làm đẹp,thảm nhật bản thảm dệt tay, quan he tinh duc đặt vòng tránh thai cách quan hệ lâu quan he bang mieng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủ